طرح خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسب سالروز شکست آمریکا در ویتنام

طرح خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسب سالروز شکست آمریکا در ویتنام
سالروز شکست آمریکا در ویتنام

خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در ویتنام به طراحی پوستری پرداخته است که آن را در ادامه از نظر می‌گذرانیم.